Verktøy

At Chapman Makervi hjelper deg med å få best mulig verktøy for dine spesifikke prosjektbehov.Vi tilbyr både nasjonale og internasjonale verktøytjenester.

● Hot Runner & Hot Sprue Molds: brukes til å spare materiale, redusere syklustider og redusere delkostnadene.

● Multiple Cavity: brukes for et stort volum av støpte deler.

● Familieverktøy: kan produsere forskjellige deler samtidig og i samme ramme, ● bruke samme materiale, og dermed redusere verktøykostnadene.

● Single Cavity Molds: brukes til deler med lavt volum.

● Utskiftbare innsatser: for enkelt hulrom med flere deler.

● Program for administrert verktøyoverføring: for overføring av verktøy til en annen leverandør hvis kunden ønsker det.

● Precision Co-injection Mold: støpedeler med to forskjellige materialer i samme støpeform, samtidig.

● Formprogrammer for forebyggende vedlikehold sikrer at formene kontinuerlig er i god driftstilstand.