Viktigheten av plastinnsatser og innsatser

Formkjernen er en utvidet eller hannparti av formen som skaper den indre plastdelens overflate, mens hulrommet er en fordypning eller en kvinnelig del av formen som skaper den ytre plastdelens overflate. Kjerne er en forhåndsforberedt form på formen. Den brukes til å gi innvendige hulrom, utsparinger eller fremspring i støpingen. Den plasseres vanligvis i en form etter at mønsteret er fjernet. En kjerne er vanligvis laget av sand av beste kvalitet og plasseres i ønsket posisjon i formhulen.

Den eneste forskjellen her er at metallet settes inn i smeltet harpiks før formen lukkes. På denne måten dekker plasten produktet fullstendig, og hele hovedproduktet er oppslukt av plasten uten sprekker og jevn veggtykkelse. Det innsatte produktet kan være enkelt, for eksempel et blad eller et rør, eller det kan være veldig komplekst som en metallinnsats for en kompleks maskin. Grunnen til at innstøpingen er foretrukket er at det ikke er et feste av mange plastdeler gjennom skruer for å utvikle en deksel for produktet. Produktet er helt inne i dekselet, og dekselet er naturlig dannet rundt produktet ved en mekanisk binding. Det gir et mykt grep og produktdesign av god kvalitet ved bruk av CNC-maskinering.

Ulike plastsprøytestøpeselskaper bruker vertikale sprøytestøperier for prosessen. Dette gjør at de kan bruke tyngdekraften til å posisjonere og vedlikeholde innsatsen mens formen er lukket.

I tillegg har loddrette innsatsstøpemaskiner flere bunnformhalvdeler innenfor en enkelt hulromhalvdel. Ulike bunnhalvdeler kan lastes til forskjellige tider. Derfor når den ene bunnhalvdelen er i ferd med å støpes med hulromhalvdelen, kan den andre bunnen fylles med harpikser. I et skruebasert sortiment med gjenget innsats, som skjer i andre former for støping, er det høy risiko for slitasje. Denne plastsprøyteprosessen brukes fordi den har en mer pålitelig struktur og øker produktets styrke. av mange bretter. Det er også foretrukket fordi prosessen er billigere og er enkel for 3D-modellering. Enhver annen form for støpealternativ til innsetting koster mer fordi de andre prosessene krever mange delprosesser som lodding, lim, kontakter, gjenget innsats og skruer. støping krever ingen av disse prosessene, og produktet kommer sterkere og mer pålitelig ut på grunn av lyddesign for produserbarhet. Avslutningsvis er formstøpingsdesign som en prosess bedre enn andre former for støping
Hovedsakelig fordi andre former for støping er eldre teknologi og innsatsstøping design er den nyeste teknologien tilgjengelig. Da det kom ut, ble det ansett som et gjennombrudd, og det har eksistert en stund. Innstøpingstøpedesign er den beste måten å sikre at produktet som produseres er lett.

De fleste produsenter og designere er enige om at innsatsstøping er en av de mest effektive plastformede teknologiene. Det gir muligheten til å jobbe med et bredt spekter av materialer og skape komplekse delgeometrier.

 
Kostnadsbesparelsene og de forbedrede designene fører til effektiv produserbarhet og kundetilfredshet. Hvis du har spørsmål om forminnlegg, vennligst føl deg fri kontakt Chapman Maker.


Innleggstid: 29. desember 2020