INSERT MOLLING AND OVERMOLDING

Innstøping er en prosess der termoplastisk harpiks støpes rundt en annen komponent. Ofte brukes metallkomponenter som gjengede innlegg eller fester i innsatsstøping, men andre komponenter kan brukes som; plast, keramikk og andre materialer. Det er mange fordeler med innstøping som inkluderer; reduksjon i arbeidskraftskostnader, reduksjon i delvekt, forbedringer i kvalitet, produktfunksjonalitet og forbedringer er den samlede komponentstrukturen. Dessuten er innsatsstøping mer kostnadseffektiv og effektive løsninger for en kompleks montering.

I likhet med Insert Molding innebærer overmoldingsprosessen at termoplastisk harpiks blir støpt over eller rundt et annet materiale for å danne en fast komponent. Overmolding optimaliserer produksjonsprosessen til komponenter med komplekse design, overbelastede samlinger, detaljerte kosmetiske aspekter, og forbedrer bindingen mellom de to harpikser.